ZARZĄD
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Kazimierz Bartkowiak

KAZIMIERZ BARTKOWIAK

Prezes

Wykształcenie wyższe, inżynier ekonomiki i zarządzania. Doskonale zna wszystkie problemy Bytomia, bo od urodzenia jest z nim związany. Cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym — czterokrotnie wybrany do Rady Miejskiej, dwukrotnie zdobył tytuł najskuteczniejszego samorządowca woj. śląskiego. Przez 33 lata związany zawodowo z Hutą „Bobrek”, stał na czele Komitetu Obrony Miejsc Pracy. W latach 1998 ÷ 2002 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Bytomia ds. gospodarki komunalnej.

Barbara Kulikowska

BARBARA KULIKOWSKA

Wiceprezes

Ekonomistka, prezes „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bytomiu. Wiceprezes Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Działacz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Mirosław Papiernik

MIROSŁAW PAPIERNIK

Wiceprezes

Wykształcenie wyższe. Pracuje w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Ewa Schneefuhs

Ewa Schneefuhs

Skarbnik

Analityk finansowy. Specjalista ds. rachunkowości zarządczej. Od 2005 roku zarządza prywatnym przedsiębiorstwem o charakterze produkcyjno - handlowym.

Maciej Lempart

MACIEJ LEMPART

Członek

Wykształcenie wyższe, inżynier. Urodzony w Bytomiu, społecznik. W latach 1998-2002 Radny Rady Miasta Bytom, pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bytom.

Urszula Graniczna-Korczak

URSZULA GRANICZNA-KORCZAK

Członek

Magister psychologii wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Czynnie pracuje z młodzieżą. Radna I, II, III i IV kadencji, skutecznie rozwiązuje problemy mieszkańców, zarówno natury ogólnej, jak i osobistej. Stara się o zapewnienie opieki ludziom starszym i niepełnosprawnym oraz dzieciom wymagającym specjalnej troski.