HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2021
ORAZ PRACY BIURA

W związku z panującą pandemią i wprowadzonymi z tego tytułu ograniczeniami posiedzenia Zarządu „Wspólny Bytom” i Komisji Rewizyjnej będą odbywać się poprzez łącza internetowe.

Wszystkie sprawy zgłaszane przez Członków WB oraz mieszkańców będą załatwiane przez Zarząd WB w podobny sposób.

Adresy kontaktowe znajdują się na podstronie KONTAKT.

Prezes Zarządu WB – Kazimierz Bartkowiak