HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2018
ORAZ PRACY BIURA

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
Posiedzenia Zarządu
Biuro
Godziny urzędowania
1. 23.01.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
2. 20.02.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
3. 20.03.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 ul. Strzelców
Bytomskich 131
– –
4. 24.04.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
5. 22.05.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
6. 19.06.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
7. 21.08.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
8. 18.09.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
9. 23.10.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
10. 20.11.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
od 13:00 do 16:00
11. 18.12.2018 r. (wtorek) 16:00 16:15 ul. Strzelców
Bytomskich 131
– –

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2018

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
1. 20.03.2018 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b
2. 18.12.2018 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 20.03.2018 r. będzie zebraniem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz listy kandydatów na Radnych i kandydata na Prezydenta miasta Bytomia. Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia odbędzie się spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.

W razie konieczności zwołania dodatkowych posiedzeń Zarządu lub Walnych Zebrań WB członkowie zostaną powiadomieni telefonicznie i poprzez pocztę e-mail.

Członkowie, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” mają prawo uczestniczyć w posie­dzeniach Zarządu - ze względów porządkowych i lokalowych po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu.
Prezes Stowarzyszenia WB:
Kazimierz Bartkowiak