HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2019
ORAZ PRACY BIURA

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
Posiedzenia Zarządu
Biuro
Godziny urzędowania
1. 22.01.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
2. 19.02.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
3. 12.03.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
4. 16.04.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
5. 21.05.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
6. 18.06.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
7. 17.09.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
8. 22.10.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
9. 19.11.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
10:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
10. 17.12.2019 r. (wtorek) 16:00 16:15 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
od 13:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2019

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
1. 12.03.2019 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b
2. 16.04.2019 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b
3. 17.12.2019 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 12.03.2019 r. będzie zebraniem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2018 rok oraz sprawozdawczym za kadencję 2014 ÷ 2018 i wyborczym na kadencję 2019 ÷ 2023.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 16.04.2019 r. będzie zebraniem zwołanym z okazji Świat Wielkanocnych.

W razie konieczności zwołania dodatkowych posiedzeń lub zmiany terminu posiedzenia Zarządu WB o terminie i miejscu posiedzenia członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie oraz po przez pocztę e-mail.

Członkowie, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” mają prawo uczestniczyć w posie­dzeniach Zarządu - ze względów porządkowych i lokalowych po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu.
Prezes Stowarzyszenia WB:
Kazimierz Bartkowiak