HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2020
ORAZ PRACY BIURA

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
Posiedzenia Zarządu
Biuro
Godziny urzędowania
1. 21.01.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
2. 18.02.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
3. 10.03.2020 r. (wtorek) 16:15 16:30 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
4. 07.04.2020 r. (wtorek) 16:15 16:30 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9
5. 19.05.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
6. 23.06.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
7. 22.09.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
8. 20.10.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
9. 24.11.2020 r. (wtorek) 16:00 16:15 Siedziba WB
Pl. Kościuszki 9
13:00 do 16:00
Pl. Kościuszki 9
10. 22.12.2020 r. (wtorek) 16:15 16:30 ul. Strzelców
Bytomskich 131 b
od 10:00 do 12:00
Pl. Kościuszki 9

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM” NA ROK 2020

Lp. Data Godzina
(pierwszy termin)
Godzina
(drugi termin)
Miejsce
1. 10.03.2020 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b
2. 07.04.2020 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b
3. 22.12.2020 r. (wtorek) 17:00 17:15 ul. Strzelców Bytomskich 131 b

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 10.03.2020 r. będzie zebraniem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2019.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 07.04.2020 r. będzie zebraniem zwołanym z okazji Świąt Wielkanocnych.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Bytom zaplanowane na dzień 22.12.2020 r. będzie zebraniem zwołanym z okazji Świąt Bożego narodzenia.

W razie konieczności zwołania dodatkowych posiedzeń lub zmiany terminu posiedzenia Zarządu WB o terminie i miejscu posiedzenia członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie oraz po przez pocztę e-mail.

W razie konieczności zwołania dodatkowych zebrań lub zmiany terminu Walnego Zebrania WB, o terminie i miejscu zebrania członkowie WB zostaną powiadomieni telefonicznie oraz po przez pocztę e-mail.

Członkowie, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „Wspólny Bytom” mają prawo uczestniczyć w posie­dzeniach Zarządu - ze względów porządkowych i lokalowych po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu.
Prezes Stowarzyszenia WB:
Kazimierz Bartkowiak