DANE KONTAKTOWE
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Jak zapisać się do „WSPÓLNEGO BYTOMIA”?

Członkiem Wspólnego Bytomia może być:
  • każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
  • cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na tery­torium Rzeczpospolitej Polskiej.
Aby zapisać się do Wspólnego Bytomia należy:
  • złożyć deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia „Wspólny Bytom”,
  • członkostwo nabywa się poprzez przyjęcie kandyda­tury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większoś­cią głosów w drodze uchwały.
STOWARZYSZENIE „WSPÓLNY BYTOM”
Pl. Kościuszki 9 biuro - pokój 28 - III piętro
41-902 Bytom
Numer konta bankowego
91 1090 2011 0000 0005 3205 3940
strona internetowa
e-mail do biura stowarzyszenia
e-mail do Kazimierza Bartkowiaka
Dyżury prezesa zgodnie
z harmonogramem → AKTUALNOŚCI.