REGULAMIN PRACY
ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

§ 1.
§ 2.
§ 3.
Skład Zarządu określa art. 16 ust. 1, 2, 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia, a tryb jego powoływania i odwoływania określony jest w art. 23 Statutu.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
Zarząd może ustalić, w trybie uchwały, zakres obowiązków dla poszczególnych Członków Zarządu.
§ 13.
§ 14.
Regulamin Zarządu wchodzi w życie z dniem uchwalenia.