PROGRAM
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”
na lata 2023 ÷ 2028

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy BYTOMIA!

Każda nowa kadencja, to bardzo ważny moment w życiu każdej wspólnoty samorządowej. Coś się kończy i coś nowego zaczyna. To czas wyznaczania nowych celów. Dla naszych radnych i członków, dobro BYTOMIA i jego Mieszkańców jest priorytetem. Jest służbą publiczną, przedkładaną ponad partyjną legitymację, prywatny interes. Łączy nas jedno, chcemy WSPÓLNIE, bez straty czasu, pracować dla naszego Miasta. Pragniemy zrealizować program, z którym idziemy do wyborów na okres kadencji 2023 ÷ 2028 z ogólnym hasłem podnoszenia jakości środowiska miejskiego.
EKONOMIA
Podatki i opłaty lokalne na poziomie gwarantującym realizację zadań własnych gminy oraz stopniowe obniżania zadłużenia miasta.
GOSPODARKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA
OCHRONA ŚRODOWISKA I GÓRNICTWO
EDUKACJA, SPORT I REKREACJA

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy BYTOMIA!

Przedstawiamy Państwu priorytety obecnej kadencji samorządowej. Jesteśmy głęboko przekonani, że przedstawione w programie główne zadania będą służyły przede wszystkim Mieszkańcom naszego pięknego Miasta. Opracowując ten Program kierowaliśmy się przede wszystkim szeroko rozumianym dobrem każdego Mieszkańca Bytomia.