RADNY RADY MIEJSKIEJ w BYTOMIU
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Andrzej Wężyk

ANDRZEJ WĘŻYK

Radny

Ma 53 lata, żonaty, dwoje dzieci. Urodził się i wychował w Bytomiu na Rozbarku. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo związany z górnictwem. Jeden z najbardziej skutecznych radnych. Doprowadził do: realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Chorzowskiej i Głowackiego, zakończenia prac związanych z przejęciem przez miasto stadionu GKS Rozbark, przywrócenia linii tramwajowej nr 7 oraz wybudowania wielofunkcyjnego boiska dla ZSO nr 1 na os. Arki Bożka i S.P. nr 46. W obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej.