KOMUNIKATY
STOWARZYSZENIA „WSPÓLNY BYTOM”

Komunikat dotyczący wyborów samorządowych 2023 r.Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Wspólny Bytom w związku z zamiarem likwidacji KWK BOBREK-CENTRUM.
Wywiad z Prezesem Stow. Kazimierzem Bartkowiakiem. Nasi kandydaci na Radnych w poszczególnych okręgach.
Nasi kandydaci do Rady Miejskiej 2014 w skrócie.
Posłuchaj naszego dźwiękowego spotu wyborczego 2014.
Zobacz nasz spot wyborczy – wrzesień 2012 r.
Posłuchaj naszego dźwiękowego spotu wyborczego
Apel do mieszkańców Bytomia w sprawie referendum.
Opinia Stowarzyszenia Wspólny Bytom dotycząca referendum.
Pismo do Prezydenta w sprawie reorganizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie Bytomia.
Załącznik do uchwały Zarządu WB - propozycje do budżetu 2012 r.
Wniosek do Prezydenta w sprawie bezpłatnych badań przesiewowych USG stawów biodrowych noworodków i niemowląt.
Oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Wspólny Bytom z dnia 17.05.2011 r.
Stanowisko zarządu WB w sprawie zamiaru likwidacji szkół.
Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnego Bytomia na uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 20 rocznicy Samorządu Terytorialnego.
Oświadczenie Klubu Radnych Wspólnego Bytomia.
Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnego Bytomia Kazimierza Bartkowiaka na Sesji nadzwyczajnej RM w Bytomiu w dniu 09.03.10 r., na której został omówiony projekt uchwały RM autorstwa Prezydenta miasta Bytomia Piotra Koja w sprawie zaciągnięcia przez miasto kolejnego kredytu.
Stanowisko Klubu Radnych WB z dnia 03.03.10 r. w sprawie zaciągnięcia przez miasto kolejnych kredytów.
Stanowisko Klubu Radnych WB w sprawie propozycji Prezydenta miasta Pana Piotra Koja dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie kolejnej pożyczki w wysokości 10 milionów złotych.
Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnego Bytomia Kazimierza Bartkowiaka na sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2009 r. w sprawie opinii do projektu budżetu miasta Bytomia na rok 2010.
Program bezpłatnej rejestracji psów - potrwa tylko do 31 grudnia 2009 r.
Propozycje Klubu Radnych Wspólnego Bytomia do budżetu miasta na rok 2010.
Porozumienie pomiędzy klubem radnych Platformy Obywatelskiej, klubem radnych Wspólnego Bytomia oraz Prezydentem Miasta Bytomia.
Wykup mieszkań komunalnych.
Jak otrzymać dopłatę do czynszu.
Wystąpienie Kazimierza Bartkowiaka — Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Wystąpienie Kazimierza Bartkowiaka na Sesji Rady Miejskiej Bytomia w dniu 22.06.2009 r.
Wystąpienie Kazimierza Bartkowiaka na Sesji Rady Miejskiej Bytomia w dniu 13.04.2005 r.